Inscrición no directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.


Datos solicitude

Prazo de presentación : Aberto todo o ano.

A Orde do 7 de abril de 2016 entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución : Tres meses

Sentido do silencio administrativo : Positivo

O "Directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación", adscrito a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, ten por obxecto poñer a disposición dos solicitantes das axudas en materia de rehabilitación tramitadas pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda unha relación de axentes colaboradores para simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras de rehabilitación, para as que se solicitan axudas públicas. Este Directorio terá, exclusivamente, un carácter informativo para os promotores, sin que en ningún caso a inscripción supoña un requisito obrigado para a execución de obras de rehabilitación.

Beneficiarios:

Poderán inscribirse no Directorio, aquelas persoas físicas ou xurídicas que interveñan no proceso das obras de rehabilitación con suxeición as condicións establecidas na presente Orde.


Entradas destacadas
Entradas recientes
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...
RSS Feed
Archivo
Buscar por tags